Prognoza pogody

Pogoda
Lisia Góra ››

°C °C

Aktualności

2014-10-20
Tradycje, obrzędy zwyczaje. Mówi się o nich coraz rzadziej. Zanikają one w natłoku różnorodnych, nowoczesnych ofert docierania do dzieci z wiedzą, do ich kształcenia i wychowania. W przedszkolu w Łukowej jest inaczej. Tu przywiązuje się dużą uwagę to regionalizmu oraz pokazywania tego co w rodzimej i lokalnej kulturze odbywało się z dziada, pradziada. Przykładem tego była wspaniała impreza plenerowa związana ze "świętem pieczonego ziemniaka".
2014-10-20
W ramach realizowanego przez placówkę programu prozdrowotnego, w przedszkolu odbyło się spotkanie z ratownikami medycznymi z Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie. Ratownicy zapoznawali dzieci ze sposobem zachowywania się w sytuacjach zagrożenia jakie mogą się im przytrafić takie jak: napotkane nieznane zwierzęta (psy, koty), użądlenia przez osy, przestrzegali przed zabawą zapałkami, lekami, jazdy na rowerze bez kasku, wchodzenia do wody bez opieki dorosłych.
2014-10-17
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza mieszkańców Gminy Lisia Góra do korzystania z różnych form ruchowych, siłowych i zajęć artystycznych.
2014-10-16
Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (art.51.ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta nauczyciela). Medal przyznaje Minister Edukacji Narodowej.Nauczyciele z Zespołu Szkół w Zaczarniu po raz kolejny zyskali uznanie Ministra Edukacji Narodowej
2014-10-15
W gminie Lisia Góra 14.10.br. odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Rolę gospodarza pełnił Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie. W uroczystości tej uczestniczyli nauczyciele, pracownicy oświaty oraz przedstawiciele lokalnej kultury. W jej trakcie zostały wręczone okazjonalne nagrody i wyróżniania przyznawane corocznie przez Wójta Gminy. Oprawę artystyczną przygotowali uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Lisiej Górze.
2014-10-14
W Muzeum Lotnictwa w dniu 09.10.2014r. Wojewoda Małopolski Jerzy Miller zorganizował "pożegnalne" spotkanie z Wójtami Małopolski. Jak podkreślił Wójt Stanisław Wolak było to ważne spotkanie podsumowujące pewien etap działań jako, iż kilkanaście osób przestanie pełnić tą funkcję. Jedni na wskutek rezygnacji, inni w wyniku wyborów. Jest zatem dobry czas by podsumować tak mobilność poszczególnych gmin jak i ich włodarzy.
2014-10-14
W dniu 15 września 2014 roku w ogrodzie Gminnego Przedszkola w Zaczarniu odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka.
Święto miało na celu przybliżenie dzieciom jak ważną rolę w naszej diecie powinno odgrywać spożywanie warzyw, które możemy zebrać jesienią z ogródków i działek.
2014-10-14
W związku z rozpoczęciem w dniu 01.10.2014 r. projektu "Nasza szansa!" skierowanego do osób niepełnosprawnych z powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, limanowskiego, gorlickiego oraz nowosądeckiego Firma Consultor sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych w ramach w/w projektu. Naszym celem jest dotarcie do jak największej grupy osób niepełnosprawnych zainteresowanych udziałem w szkoleniach.
2014-10-13
W niedzielę 12 października br. w Pawęzowie odbyła się uroczystość poświęcona 75.rocznicy powstania polskiego państwa podziemnego i 70.rocznicy akcji "Burza". Ta wysoce patriotyczna uroczystość była przykładem tego, iż społeczeństwo Pawęzowa pamięta o bohaterach poległych za Ojczyznę, zarówno tych, którzy wywodzili się z tej miejscowości jak i tych, którzy wraz z nimi zapłacili za naszą wolność, największą cenę - własne życie.
2014-10-12
10 października br. odbyły się powiatowe ćwiczenia jednostek OSP z terenu gminy Lisia Góra oraz jednostek pochodzących z ościennych gmin. Były to: drużyny z OSP: Stare Żukowice, Lisia Góra, Łukowa, Breń, Brzozówka, Kobierzyn, Nowa Jastrząbka, Nowe Żukowice, Pawęzów, Śmigno, Zaczarnie, Tarnów-Rzędzin, Łęg Tarnowski, Wola Rzędzińska, Ilkowice. Organizatorzy ćwiczeń to: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP Tarnów, Zarząd Gminny Związku OSP RP Lisia Góra, WRTC - Ośrodek Jazdy Konnej Furioso - Aleksander Jarmuła.
2014-10-09
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 647) oraz uchwały Rady Gminy Lisia Góra Nr XXIII/300/2013 z dnia 14 lutego 2014 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Brzozówka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 października 2014 r. do 12 listopada 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lisia Góra przy ul. 1 Maja 7, pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu.
2014-10-07
Wójt Gminy Lisia Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętej Księgą Wieczystą Nr TR1T/00065548/2 działka nr 1114/2 o pow. 0,12 ha położonej w miejscowości Stare Żukowice, gmina Lisia Góra
2014-10-06
Bo taka była wola radnych z Lisiej Góry. Choć jest to dziwne, to niestety prawdziwe, wyjaśnia Wójt Gminy Stanisław Wolak w załączonej informacji.
2014-10-01
W dniu 25 września 2014 r. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu w ramach Konkursu "Odblaskowa Szkoła" gościła przedstawicieli Komisariatu Policji w Tarnowie - Panów aspiranta Przemysława Patriaka i sierżanta sztabowego Grzegorza Wieczorek, którzy spotkali się z uczniami klas I - VI. Spotkanie rozpoczęło się od wyjaśnienia na czym polega praca policjanta i zaprezentowania munduru. Jednak głównym celem przybycia policjantów była pogadanka na temat poruszania się po drogach oraz jak zachować bezpieczeństwo w stosunku do nieznanych nam osób.
2014-10-01
Karolina Starzec i Julia Marszałek to dwie uzdolnione plastycznie uczennice Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Zaczarniu. Ich talent i kreatywność zostały docenione przez jury ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł".
poprzednia - 12 - następna »
Archiwum:         
B I P
epuap
Tarnowska.tv
SIP
System Gospodarowania Odpadami
Wybory Samorządowe 2014
Zbiórka azbestu
Wirtualny Spacer po Gminie Lisia Góra
Folder promocyjny
Lokalna Grupa Działania
Klub Parafii Lisia Góra
RDP
Zarząd Gminny OSP RP
PGNIG
Nabór do NSR
Boisko "Olik"
Harmonogram zawodów sportowych 2013/2014
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin
Szukaj

Urząd Gminy 33-140 Lisia Góra ul. 1 Maja 7 tel. 14 678-46-78 , fax 678-42-49
CMS Tractable by Marketing Studio