Prognoza pogody

Pogoda
Lisia Góra ››

°C °C

Aktualności

2014-09-02
Po wakacyjnej przerwie, ponad 500 uczniów, 1 września 2014 roku powróciło do nauki w Zespole Szkół w Lisiej Górze, największej placówce na terenie gminy. Ten szczególny dla całej społeczności dzień połączono z oficjalnym otwarciem i poświęceniem placu zabaw, który powstał w ramach programu "Radosna Szkoła". Pamiętano także o rocznicy wybuchu II wojny światowej - jednej z najtragiczniejszych dat w historii Polski oraz sześciolatkach, którzy rozpoczęli naukę w klasie pierwszej.
2014-09-02
Rozpoczęcie roku szkolnego i poświęcenie nowego placu zabaw w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Brzozówce, to ważne dla całej społeczności szkolnej wydarzenie. Rok szkolny w tej placówce rozpoczęto mszą św. koncelebrowaną, którą poprowadził O. Francesco Puddu, Proboszcz O. Piotr Kawa, O. Janusz w asyście O. Rajmundasa. Odsłonięcia placu zabaw dokonali: Wójt Gminy Stanisław Wolak, Radny Brzozówki Edward Stach, Sołtys Zofia Zych, Dyrektor Szkoły Aleksandra Kozioł, reprezentująca uczniów Weronika Bochaniec oraz przedstawicielka Rady Rodziców Katarzyna Szczepanik. Poświęcenia placu dokonał Proboszcz O. Piotr Pacura.
2014-09-01
Na podstawie art. 12 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003r. Nr 178, poz. 1749 z póź. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z póź. zm.) Starosta Tarnowski zwołuje zebranie uczestników scalenia w dniu 8 września 2014r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w sali OSP w miejscowości Zaczarnie
2014-08-29
Zgodnie z przyjętym w gminie kalendarzem imprez i uroczystości w pierwszą niedzielę września tj. 7.09.2014 odbędą się "DOŻYNKI GMINNE". Szczegółowe informacje na temat ich przebiegu znajdą Państwo na okolicznościowych plakatach, a także w specjalnym komunikacie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Edwarda Kędzierskiego.
2014-08-28
Zgodnie z podpisaną w styczniu 2014 roku umową o dofinansowanie projektu pn."Likwidacja barier transportowych w Gminie Lisia Góra" w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II", gmina dokonała zakupu fabrycznie nowego 17 - miejscowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt autobusu wynosi:177 900,00 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków PFRON 83 179,28 zł. Autobus jest już odebrany i gotowy do użytkowania.
2014-08-27
Urszula Żebrowska ukończyła studia magisterskie na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Jest nauczycielem dyplomowanym. Posiada 25 letni staż pracy w zawodzie. Funkcję dyrektora objęła z dniem 1 lipca br., w wyniku rozstrzygniętego konkursu na dyrektora placówki.
2014-08-27
Ostatnim, piątym turnusem półkolonii, dzieci z Pawęzowa zakończyły wakacyjny wypoczynek. Było to przedsięwzięcie, w które mocno zaangażowana była szkoła oraz Stowarzyszenie "Pawęzów Razem" - organizatorzy i jego pomysłodawcy. Działo się dużo, ciekawie, a przede wszystkim udowodniono, iż wakacje mogą być dla dzieci czasem twórczego i radosnego wypoczynku.
2014-08-27
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lisiej Górze, w ramach wakacyjnego wypoczynku odbyli wycieczkę do Krakowa oraz Bochni. Celem wycieczki było zwiedzanie Grodu Kraka, jego najciekawszych miejsc, a także kopalni soli w Bochni. Zarówno Kraków jak i kopalnia w Bochni dostarczyły uczestnikom wielu pozytywnych wrażeń i emocji.
2014-08-22
Trwają prace nad opracowaniem wielowariantowej koncepcji obwodnicy Lisiej Góry w ciągu drogi wojewódzkiej 984. Na mocy zawartego porozumienia z Województwem Małopolskim, Gmina Lisia Góra uczestniczy w tym zadaniu zarówno w kosztach realizacji jak i w dyskusji na możliwymi wariantami. Wartość zadania to 245 tys. zł.
2014-08-21
W dniu 20 sierpnia br., w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim delegatura w Tarnowie, odbyło się podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu "Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli-drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego. Projekt realizowany jest od sierpnia 2013 roku i trwać będzie do czerwca 2015 roku. Uczestniczy w nim 155 placówek z 16 gmin, w tym z gminy Lisia Góra 14 placówek.
2014-08-21
Remont budynku remizy OSP w Pawęzowie- wykonawca: Zakład Murarsko. Tynkarski Stanisław Wałaszek z/s Kobierzyn 34, 33-140 Lisia Góra , wartość brutto: 76 720,98 zł.
2014-08-21
W trakcie realizacji jest inwestycja pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Breń- Wychylówki, wykonawca: Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. z/s Lisia Góra ul. Rolnicza 39. Wartość robót brutto: 359 566,80 zł.
2014-08-21
W trakcie realizacji jest zadanie pn.Dostawa i montaż siłowni plenerowej w Starych Żukowicach (umowa z Wykonawcą do 15.09.2014r.). Projekt realizowany jest w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Wykonawca: Firma HERKULES siedzibą 32-500 Chrzanów ul. Śląska 41a, wartość brutto: 21 795,60 zł brutto.
2014-08-20
Pierwsze dwa tygodnie wakacji uczniom klas I-III oraz oddziału przedszkolnego SP w Śmignie upłynęły pod znakiem wielu ciekawych doświadczeń, wspaniałej zabawy oraz sportowych wyzwań. Uczniowie wzięli bowiem udział w organizowanej przez szkołę półkolonii. W tym czasie wszyscy uczestnicy mogli rozwijać swoje zainteresowania, zapoznać się z różnymi formami aktywnego spędzania czasu wolnego, poznawać kulturę regionu, a także uczestniczyć w programie profilaktycznym "Nie pal przy mnie, proszę" promującym zdrowy tryb życia.
2014-08-20
W dniach od drugiego do czwartego lipca uczniowie klas V-VI w ramach programu półkolonii odbyli wycieczkę do Warszawy.
Pierwszy dzień tego niecodziennego wyjazdu upłynął nam w Centrum Nauki Kopernik, mieliśmy również okazję przebywać w jednym z najnowocześniejszych na świecie Planetariów.
poprzednia - 123 - następna »
Archiwum:         
B I P
epuap
Tarnowska.tv
SIP
System Gospodarowania Odpadami
Wybory Samorządowe 2014
Zbiórka azbestu
Wirtualny Spacer po Gminie Lisia Góra
Folder promocyjny
Lokalna Grupa Działania
Klub Parafii Lisia Góra
RDP
Zarząd Gminny OSP RP
PGNIG
Nabór do NSR
Boisko "Olik"
Harmonogram zawodów sportowych 2013/2014
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin
Szukaj

Urząd Gminy 33-140 Lisia Góra ul. 1 Maja 7 tel. 14 678-46-78 , fax 678-42-49
CMS Tractable by Marketing Studio