Prognoza pogody

Pogoda
Lisia Góra ››

°C °C

Aktualności

2012-06-25
22 czerwca 2012 roku w Starych Żukowicach miejscowości, w której urodził się Stefan Jaracz, z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Starych Żukowic, odbyło się odsłonięcie popiersia tego wybitnego polskiego aktora. Pomnik stanął dokładnie w miejscu, w którym znajdował się dom Jaraczów. W pięknej i godnej scenerii tego wielkiego człowieka. W miejscu, w którym historia zetknęła się z teraźniejszością, w której kultura stanowić powinna o naszej lokalnej i narodowej tożsamości.
Jak bowiem podkreślali organizatorzy uroczystości: „postać  Stefana Jaracza jest dla Starych Żukowic bardzo ważna. To dzięki niej nazwa tej niewielkiej wsi pojawia się w mediach kulturotwórczych, w literaturze filmoznawczej, na stronach internetowych poświęconych filmowi i teatrowi. Jest ważnym czynnikiem tworzącym klimat i wyjątkowość naszej Małej Ojczyzny”.
W związku z powiązaniem Stefana Jaracza z Warszawskim Teatrem ATENEUM, w uroczystości uczestniczyli Dyrektor Naczelna Teatru Ateneum Pani Sławomira Łozińska, wnuczka aktora Magda Jaraczówna, Arkadiusz Nader wieloletni aktor tegoż teatru, Andrzej Makowiecki aktor, reżyser, profesor wrocławskiej PWST, Dyrektor Tarnowskiego Teatru Rafał Balawejder.
Patronat Honorowy nad uroczystością objęli: Wójt Gminy Lisia Góra Stanisław Wolak, Starosta Powiatowy Mieczysław Kras i Stowarzyszenie Przyjaciół Starych Żukowic.
Niezwykle wymownym akcentem uroczystości był ciekawy, niekonwencjonalny program artystyczny, zaprezentowany przez uczniów gimnazjum. Powszechne uznanie wzbudził nagrany przez uczniów i nauczycieli film o życiu Stefana Jaracza, w którym wystąpili uczniowie i nauczyciele. Z tej okazji wydano także specjalny numer gazetki szkolnej, poświęconej w całości aktorowi i jego twórczości artystycznej.
Uczestnicząca w uroczystości Magda Jaracz, podczas swego wystąpienia powiedziała m.in.” jestem Wam ogromnie wdzięczna za ten gest, za pamięć o moim dziadku. To co zobaczyłam i usłyszałam jest budujące. Jest to ważne nie tylko dla mnie, ale nade wszystko dla całej kultury”.
Słowa podziękowań, gratulacje i uznanie za podjęcie wysiłku by pamięć o Stefanie Jaraczu przetrwała przez kolejne pokolenia, na ręce Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Starych Żukowic oraz władz samorządowych Gminy Lisia Góra przekazała Dyrektor Teatru Ateneum Sławomira Łozińska. O randze wydarzenia, jego odniesieniu do historii i dnia dzisiejszego mówił także Wójt Stanisław Wolak.
Autorem popiersia Stefana Jaracza jest rzeźbiarz Janusz Wójtowicz, odlew wykonano w pracowni artysty Jana Podrazy.
Jak poinformował przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Starych Żukowic Zbigniew Kuta, w dalszym ciągu czynione będą starania, aby rozebrany stary dom Jaraczów (później szkoła podstawowa) został zrekonstruowany i usytuowany w innym miejscu, jako muzeum Stefana Jaracza.
Była to uroczystość przygotowana profesjonalnie, na wysokim poziomie merytorycznym, przy ogromnym zaangażowaniu Stowarzyszenia, Dyrektora, nauczycieli i uczniów Gimnazjum w Starych Żukowicach.
Obok wymienionych wcześniej przedstawicieli świata kultury, w odsłonięciu pomnika uczestniczyli: Starosta Powiatu Mieczysław Kras, władze samorządowe gminy na czele z Wójtem Gminy Lisia Góra Stanisławem Wolakiem, Radni na czele z przewodniczącym Rady Gminy Edwardem Stachem, przedstawiciele placówek Oświaty, Kultury i Duchowieństwa, organizacji społecznych, przedstawiciele Rady Sołeckiej na czele z Sołtysem Stanisławem Kozioł, przedstawiciele OSP Stare Żukowice na czele z Prezesem Władysławem Adamczykiem i Józefem Pinasem, młodzież szkolna, nauczyciele, rodzice i społeczeństwo.
 
Tekst/foto: L.J, R.N

« powrót
Archiwum:         
B I P
Wybory Prezydenckie 2015
epuap
Wybory do Izb Rolniczych 2015
SIP
System Gospodarowania Odpadami
Zbiórka azbestu
Wirtualny Spacer po Gminie Lisia Góra
Folder promocyjny
Lokalna Grupa Działania
Klub Parafii Lisia Góra
RDP
PGNIG
Zarząd Gminny OSP RP
Boisko "Olik"
Nabór do NSR
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin
Szukaj

Urząd Gminy 33-140 Lisia Góra ul. 1 Maja 7 tel. 14 678-46-78 , fax 678-42-49
CMS Tractable by Marketing Studio