Prognoza pogody

Pogoda
Lisia Góra ››

°C °C

Urząd Gminy

Urząd Gminy
33-140 Lisia Góra
ul. 1 Maja 7
tel. 14 678-46-78, fax. 14 678-42-49
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8.00 - 17.00
Wtorek - Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.30
Adres skrytki EPUAP: /mf0380sted/skrytka

Wójt Gminy przyjmuje strony w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00

Zastępca Wójta przyjmuje codziennie w godzinach pracy Urzędu 


e-mail: ug@lisiagora.pl
Nr. rachunku bankowego - iban: 61 85910007 0110 0000 0329 0032
Nazwa Banku: Krakowski Bank Spółdzielczy / Bank Gospodarki Żywnościowej
Kod SWIFT (BIC):GOPZPLPW

Opłaty z tytułu udostępnienia danych osobowych w kwocie 31 zł prosimy wpłacać na konto Nr. 84 8591 0007 0110 0000 0329 0006 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Lisia Góra

Schemat oraganizacyjny Urzędu Gminy Lisia Góra

 
Centrala
Sekretariat
Faks
Ewidencja Ludności 
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
               14 678-48-86        
               14 678-46-78        
               14 678-42-49        
               14 678-45-63        
               14 678-45-68        
               14 678-47-76        
Skarbnik - w. 122
Księgowość - w. 114
Budownictwo - w. 124
Ewidencja ludności - w. 121
Gospodarka komunalna - w. 123
Zamówienia publiczne - w. 124
GOPS - w. 115
Kasa - w. 131
Oświata przedszkoli - w. 118
Oświata szkół - w. 118
Rolnictwo - w. 117
Podatki - w. 119
USC - w. 121
Herb

Flaga

PieczęćWÓJT GMINY - ARKADIUSZ MIKUŁA

Przyjmuje strony w poniedziałki w godzinach 8.00 - 16.00
 pokój numer 16
e-mail: mikula@lisiagora.pl 


SKARBNIK GMINY - STANISŁAWA UCHWAT
pokój numer 8
tel. wew. - 122
e-mail: skarbnik@lisiagora.pl


STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY:

 
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
 
Pokój nr
Stanowisko
Imię i nazwisko
tel.
e-mail
11
Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Anna Stańczyk
wew. 121
bezpośredni: 146784-563
Anna Kapustka
19
Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych i zaopatrzenia
Zuzanna Kuta
wew. 130
18
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy
Rosada Stefania
wew. 118
15
Sekretariat
Justyna Milczarek
wew. 111
10
Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska
Aleksander Murga
wew. 117
10
Archiwista
Bożena Schab
wew. 100
 
 
REFERAT FINANSOWY
Kierownik Referatu: Stanisława Uchwat - Skarbnik Gminy
wew. 122, mail: skarbnik@lisiagora.pl
Pokój nr.
Stanowisko
Imię i nazwisko
tel.
e-mail
9
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Kocoł Grażyna
wew. 114
Świątek Monika
wew. 114
Renata Ciochoń
wew. 114
Stanowisko ds. obsługi finansowej szkół
Marta Banaś
wew. 114
Stanowisko ds. obsługi finansowej przedszkoli i gimnazjów
Małgorzata Barnaś
wew. 114
Stanowisko ds. obsługi płacowej
Anna Mróz
wew. 114
8
Stanowisko ds. obsługi płacowej
Alicja Wielgus
wew. 132
1
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Kuta Maria
wew. 119
1
Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych
Sweder Marzena
wew. 119
1
Stanowisko ds. działalności gospodarczej; opłat i podatków od środków transportu
Zofia Klimek
wew. 119
1
Kasjer
Elżbieta Smoleń
wew. 131
 
 
Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
Kierownik Referatu:Robert Szawica
wew. 124 mail: r.szawica@lisiagora.pl
Pokój nr.
Stanowisko
Imię i nazwisko
tel.
e-mail
5
Główny specjalista ds. planowania przestrzennego
Andrzej Szczebak
wew. 123
5
Stanowisko ds. planowania przestrzennego
Teresa Szczupał
wew. 123
5
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Krystyna Sroka
wew. 123
5 Stanowisko ds. dróg Miłosz Sacha wew. 123 sacha@lisiagora.pl
6
Stanowisko ds. dróg i budownictwa
Wiesław Sałahub
wew. 124
6
Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji
Małgorzata Jantoń
wew. 124
6
Stanowisko ds. dróg i podziałów nieruchomości
Łukasz Stolarz
wew. 124
 
SAMODZIELNE STANOWISKA
Pokój nr.
Stanowisko
Imię i nazwisko
tel.
e-mail
17
Stanowisko ds. obsługi szkół
Stanisława Zagórska
wew. 118
17
Stanowisko ds. obsługi przedszkoli
Stefania Rosada
wew. 118
11
Stanowisko ds. wojskowo-obronnych i zarządzania kryzysowego
Kazimiera Ostręga
wew. 121
lub
14 6784-563
24
Stanowisko ds. rozwoju lokalnego, promocji oraz środków pomocowych
Barbara Kapustka
wew. 116
24
Stanowisko ds. obsługi informatycznej urzędu
Rafał Nowak
wew. 125
13
Stanowisko ds. rolnych - ODR
Zofia Wilczyńska
wew. 128
 
13
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i uzależnień
Małgorzata
Kocoł
wew. 128
 
URZĄD STANU CYWILNEGO
Pokój nr.
Stanowisko
Imię i nazwisko
tel.
e-mail
11
Zastępca kierownika USC
Anna Kapustka
wew. 121
B I P
Wybory Prezydenckie 2015
epuap
Wybory do Izb Rolniczych 2015
SIP
System Gospodarowania Odpadami
Zbiórka azbestu
Wirtualny Spacer po Gminie Lisia Góra
Folder promocyjny
Lokalna Grupa Działania
Klub Parafii Lisia Góra
RDP
PGNIG
Zarząd Gminny OSP RP
Boisko "Olik"
Nabór do NSR
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin
Szukaj

Urząd Gminy 33-140 Lisia Góra ul. 1 Maja 7 tel. 14 678-46-78 , fax 678-42-49
CMS Tractable by Marketing Studio