Prognoza pogody

Pogoda
Lisia Góra ››

°C °C

Sołectwo Nowe Żukowice


Położenie na tle GminyPowierzchnia wsi: 11,09 km kw.
Ludność: 960 osób
Sołtys: Czarnik Maria zam. Nowe Żukowice 147d
tel. 14 6786-296

Rada sołecka:

  1. DRWAL MARIA
  2. KIEŁBASA KRYSPIN
  3. STACH JANUSZ
  4. STARZYK PAWEŁ


Wieś może się poszczycić imponującym rodowodem. Istniała już w I połowie XIV wieku, o czym świadczy dokument z 1337 roku wydany przez Kazimierza Wielkiego, potwierdzający przywileje właściciela Żukowic, otrzymane przez niego od książąt krakowskich Leszka i Władysława. W 1354 roku krol Kazimierz nadał 40 łanów lasu książęcego nad rzeką Czarną, Mikołajowi, Pawłowi i Klemensowi, synom Witka, na założenie wsi na prawie magdeburskim.
Bracia, na mocy przywileju krolewskiego, otrzymali solectwo w tej wsi, z trzema łanami ziemi, prawem wykopania sadzawki, założenia jatek: rzeĄniczej i szewskiej, sprzedaży chleba, soli, ryb, zajęcia łąkinad rzeką Breń. Kmiecie mogli korzystać z 20 lat wolnizny. Raz w roku odbywać się miały we wsi sądy, przy udziale wysłannika krolewskiego. Sołtysów zobowiązano do służby wojskowej "w pancerzu, z włócznią". NajwyraĄniej ta lokacja nie powiodła się w pełni, gdyż w 1368 roku Kazimierz Wielki obdarzył stanowiskiem sołtysa niejakiego Bratumiła kmiecia, zmienił tez warunki lokowania wsi min. czynsz, który płacić mieli kmiecie po owych 20 latach wolnizny, zamieniono na miód, z czego wnosić można, że na tym terenie rozwijało się bartnictwo.
Rejestr poborowy powiatu pilźnieńskiego z 1536 roku podaje, że w Żukowicach mieszkało 16 kmieci płacących czynsz w postaci miodu i skór.
W 1581 roku Żukowice wraz z Luszowicami należały do księcia Ostrogskiego i liczyły 15 kmieci, 7 zagrodników, 2 komorników, 3 biednych i jednego rzemieślnika parającego się wyprawianiem skór.

[powrót]
B I P
Wybory Prezydenckie 2015
epuap
Wybory do Izb Rolniczych 2015
SIP
System Gospodarowania Odpadami
Zbiórka azbestu
Wirtualny Spacer po Gminie Lisia Góra
Folder promocyjny
Lokalna Grupa Działania
Klub Parafii Lisia Góra
RDP
PGNIG
Zarząd Gminny OSP RP
Boisko "Olik"
Nabór do NSR
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin
Szukaj

Urząd Gminy 33-140 Lisia Góra ul. 1 Maja 7 tel. 14 678-46-78 , fax 678-42-49
CMS Tractable by Marketing Studio