Prognoza pogody

Pogoda
Lisia Góra ››

°C °C

Projekt ul. Południowej Lisia Góra

Znak: OOZR/17/2008                                                  
 
 
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
        
       Data udzielenia zamówienia: 20.10.2008
       Liczba otrzymanych ofert: 1
       Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
   
      Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Elżbieta Grądalska
      33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B
 
 
 cena brutto wybranej oferty:   6710,00 PLN            
 /słownie:sześc tysięcy siedemset dziesięć złotych 00/100/

 

B I P
Wybory Prezydenckie 2015
epuap
Wybory do Izb Rolniczych 2015
SIP
System Gospodarowania Odpadami
Zbiórka azbestu
Wirtualny Spacer po Gminie Lisia Góra
Folder promocyjny
Lokalna Grupa Działania
Klub Parafii Lisia Góra
RDP
PGNIG
Zarząd Gminny OSP RP
Boisko "Olik"
Nabór do NSR
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin
Szukaj

Urząd Gminy 33-140 Lisia Góra ul. 1 Maja 7 tel. 14 678-46-78 , fax 678-42-49
CMS Tractable by Marketing Studio