Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Program „Czyste Powietrze”

Informacje na temat rządowego programu „Czyste Powietrze”. Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Punkt Obsługi Programu Czyste Powietrze!

Uprzejmie informujemy, że od 13.09.2021 r. Punkt Obsługi Programu Czyste Powietrze w Urzędzie Gminy Lisia Góra znajduje się w pokoju nr 16 (obok sekretariatu).

Prowadzi go ekodoradca, który przyjmuje w następujące dni:

poniedziałek – nieczynne,
wtorek – 730-1530,
środa – 1000-1500,
czwartek – 730-1530,
piątek – 730-1130.

We wtorki i piątki zapraszamy na spotkania konsultacyjne, natomiast  w środy i w czwartki na wypełnianie wniosków o dofinansowanie/płatność.

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat dofinansowania zachęcamy do kontaktu pod  numerem tel.: 14 6784 678 wew. 141

Zaświadczenia

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub Wojewódzkiego Funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach programu „CZYSTE POWIETRZE do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
W przypadku mieszkańców Gminy Lisia Góra zaświadczenia wydawane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Ważne: wydania zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!
Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111).
Gospodarstwo domowe tworzą:
1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Podstawa prawna:
1. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Informacje o programie

Program Czyste Powietrze
Dla mieszkańców
Mateusz Muniga

Nowa wersja programu „Czyste Powietrze”

W marcu br. Zarząd i Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęły zmiany w rządowym programie „Czyste Powietrze”, które mają przyspieszyć i ułatwić ubieganie się o dofinansowanie

Czytaj więcej »
Skip to content