Logo BIP

Gmina Lisia Góra z@wsze po drodze!

Oświata

Na terenie Gminy Lisia Góra działają następujące placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisia Góra:

Placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym są Stowarzyszenia:

Łącznie na terenie Gminy funkcjonuje:

  • 11 szkół podstawowych w tym: 10 samodzielnych, 1 szkoła podstawowa pracująca
    w ramach Zespołu Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Nowej Jastrząbce.
  • 5 samodzielnych przedszkoli
  • 1 przedszkole pracujące w ramach Zespołu Szkół.

Dane liczbowe

Przedszkola

Zatrudnienie nauczycieli oraz liczba dzieci w przedszkolach w roku szkolnym 2021/2022 – placówki samodzielne.

Lp.

Przedszkole

Liczba dzieci

Liczba etatów nauczycieli

1

Nowe Żukowice

47

4,43

2

Zaczarnie

68

6,11

3

Stare Żukowice

112

9,72

4

Łukowa

62

4,26

5

Lisia Góra

171

16,59

6

Nowa Jastrząbka

53

4,29

RAZEM

513

45,40

SZKOŁY PODSTAWOWE – organ prowadzący Gmina Lisia Góra

Zatrudnienie nauczycieli oraz liczba dzieci w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 – placówki samodzielne.

Lp.

Szkoła Podstawowa

Liczba uczniów

Liczba etatów nauczycieli

1

Breń

95

13,38

2

Brzozówka

159

22,22

3

Łukowa

116

13,89

4

Nowe Żukowice

105

17,60

5

Pawęzłów

172

19,23

6

Zaczarnie

186

23,16

7

Stare Żukowice

158

21,14

8

Lisia Góra

291

40,77

9

Nowa Jastrząbka

139

19,67

RAZEM

1421

191,06

SZKOŁY PODSTAWOWE – organ prowadzący STOWARZYSZENIA

Zatrudnienie nauczycieli oraz liczba dzieci w Szkołach Podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

Szkoła Podstawowa

Liczba uczniów

Liczba etatów nauczycieli

1

Kobierzyn

89

14,04

2

Śmigno

73

14,14

RAZEM

162

28,18

ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ i GMINNEGO PRZEDSZKOLA – organ prowadzący Gmina Lisia Góra

Zatrudnienie nauczycieli oraz liczba dzieci w Zespole w roku szkolnym 2021/2022

Miejscowość

Liczba uczniów

Liczba etatów nauczycieli

Nowa Jastrząbka

192

19,67

Szkoła Podstawowa

139

Przedszkole

53

Skip to content